I det industrifokuserade forskningsprojektet Digitala Stambanan arbetar forskare och industri tillsammans för att hitta nya bättre lösningar för en effektivare och mer resurssnål industri. Ett av de fall som studeras är industricase Stål där fokus ligger på Outokumpu Nybys ståltillverkning i Torshälla. Niklas Olsson från MITC (Mälardalen Industrial Technology Center) och Urban Nilsson från Blue Institute har fått en god inblick i Outokumpus processer, behov och utmaningar. De arbetar nu tillsammans med forskare och utvecklare för att hjälpa ståltillverkaren att optimera produktionsprocessen för att minska slitage, energiåtgång och antal omplaneringar av produktionen.

Här produceras kallvalsat stål av svart varmband som levereras främst från Outokumpu Avestas smältverkstad. Materialet valsas genom en avancerad process fram till tunt mycket hållfast stål som kan användas för byggnationer, fordon och många andra områden. Processen är omfattande och innebär stort slitage av maskiner och valsar. Idag görs en huvudplanering på fabriken men denna justeras oftast under processen.

”Vi ser en stor möjlighet att genom digitalisering ge produktionen bättre förutsättningar att planera sitt arbete. Drömmen vore att få med mer information vid leverans av materialet från leverantören” berättar Urban Nilsson. ”Det finns specifikationer och kravställningar på det beställda materialet men det kan finnas acceptabla variationer i levererat material som gör att det bör nyttjas på ett annat sätt. Med mer information om materialets bearbetning hos leverantören skulle det kunna nyttjas på ett mer effektivt sätt och mindre svinn skulle uppstå.”

”Detta case belyser en problematik som jag hoppas vi kan arbeta mer med inom Digitala Stambanan” berättar Niklas Olsson. ”Det finns ett glapp mellan det vi kallar IT och OT; alltså informationsteknologi och operationell teknologi. Vi ser att det finns experter inom IT och experter inom OT men för att lyckas med förbättringar och digitalisering som förbättrar produktionen behövs en bättre överhörning och fler personer som kan båda sidor.”

”Att delta i Digitala Stambanan IndTech ger oss en möjlighet att få hjälp att optimera våra processer och att stärka det digitala utbudet genom stålets värdekedja” berättar Benny Olsson, Manufacturing excellence & Reliablity Manager på Outokumpu Nyby. ”Det ger oss också en möjlighet att lyfta blicken och se fler möjligheter med digitalisering och hur man arbetar med detta i andra branscher och andra bolag.”

Digitala Stambanan IndTech har som övergripande mål att arbeta med värdekedjor, från råmaterial till slutprodukt och användning. Genom starkare samarbeten mellan tillverkare, leverantörer och kunder kan man optimera utvecklingen och materialanvändningen; minska resursförluster, energiåtgång och kostnader. Arbetet pågår just nu kring tre värdekedjor; stål, koppar och energi. Läs mer om Digitala Stambanan IndTech här.

 

Digitala Stambanan stärker svensk industri genom digitalisering av värdekedjor. Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Vinnova och medverkande bolag. Arbetet pågår nu i två spår genom de strategiska innovationsprogrammen PiiA (Processindustriell IT & Automation) som driver projektet Digitala Stambanan IndTech och Produktion2030 som driver projektet Digitala Stambanan Produktion.