DigiTwin, med syftet att bygga digitala motsvarigheter av fabriker och maskiner, är ett av arbetspaketen inom Digtala Stambanan. Urban Nilsson från Blue Institute är arbetspaketsledare och berättade under årets konferens Automation Summit med PiiA Inspiration om projektet och dess resultat.

Läs mer här