Hör projektledare Maja Bärring berätta om Digitala Stambanan Produktion, som tillsammans med det parallella systerprojektet Digitala Stambanan IndTech är fortsättningen på Digitala Stambanan.

Projektet är ett innovationsprojekt och en del av programmet Produktion2030 där det finansieras av Vinnovas område Hållbar industri. Projektets fokus ligger på hur nya digitala tekniker och plattformar ska driva informations- och datautbyte mellan aktörer i en värdekedja.

Digitala Stambanan stärker svensk industri genom digitalisering av värdekedjor. Projektet är ett samverkansprojekt genom de strategiska innovationsprogrammen Produktion2030 och PiiA (Processindustriell IT & Automation).

Filmen är framtagen av Area of Advance Production, Chalmers