Arbetspaket 1 – Värdekedja Nitator

Logistikflödena och förmågan att möta kundernas snäva tidsramar och krav på spårbarhet av produkter och material är i fokus för arbetspaket 1. Värdekedjan var del av det föregående Digitala Stambanan-projektet och har förlängts med fler aktörer för att öka komplexiteten i kedjan som studeras.

Aktörer i arbetspaketet

  • Nitator: bearbetar och del-monterar produkter till fordonsindustrin

  • Bufab: hanterar små och billiga produkter såsom skruv och mutter

  • SSAB: råvaruleverantör till Nitator

  • ChainTraced: teknikbolag med en digital plattformslösning för digitaliserade produktcertifikat

  • HMS Networks: hårdvaruleverantör för att koppla upp produktionsutrustning

  • Chalmers: akademisk part och arbetspaketsledare

  • Teknikföretagen: Projektstöd och exekvering

  • Combient: Bidrar till datainsamling, analys och resultatspridning till Combients medlemsföretag

  • Rockwell Automation: teknikbolag med fokus på industriell automation och informationsteknik

Maja Bärring
Maja Bärring

Arbetspaketsledare

Digitala Stambanan Produktion

Arpita Chari
Arpita Chari

Arbetspaketsledare

Digitala Stambanan Produktion