Arbetspaket 6 – Projektledning och rapportering

Projektledning och koordinering av de fem övriga arbetspaketen. Säkerställa mål- och effektuppfyllnad för hela projektet samt i respektive arbetspaket.

Projektet leds av Maja Bärring, Chalmers tekniska högskola.

Arbetspaketsledare
Maja Bärring

[email protected]
0723-50 93 41

Prof. Johan Stahre

[email protected]
0317-72 12 88