Digitala Stambanan IndTech

IndTech Lab

IndTech Lab är en central del av Digitala Stambanan IndTech där erfarenheter från delprojekten vägs samman med industrins behovsbild och state of the art inom forskning och utveckling. 
Kunskapen systematiseras, förpackas och sprids som en resurs för industrins digitala utveckling. Målet är att bygga en kunskapsbank inom tillämpad IndTech som ger svenska industriföretag kunskapsförsprång och konkurrenskraft. 

Förklaringsmodell till IndTech Lab

IndTech Lab samlas data och lärdomar från industri och akademi. 
Informationen analyseras, bearbetas och förpackas för att kunna skapa 
värde till industrin. 

Projektet Digitala Stambanan IndTech med IndTech Lab är designat för en marknadsfas där industrin prövar vilka värden som kan skapas med digital teknik. På engelska kallas den processen ofta för ”in search for best practice”. Det är en fas där marknaden typiskt tar över efter innovationssystemets insatser, där lönsamhet avgör investeringar och efterfrågan på kunskap och erfarenheter som skyndar på omställningen ökar. IndTech Lab vill i den fasen både utmana industrin och vara en ultimat källa till praktisk kunskap så att best practice för industrins digitalisering sprids och blir värdeskapande. 

IndTech Lab grundar sig på PiiAs nätverk och tillgång till spetskompetenser med förmågan att samla in, systematisera, analysera och förpacka kunskap inom valda områden så att den blir lättillgänglig och användbar. IndTech Lab förenar utvecklingslogik med möteslogik och öppnar nya ”mötesrum” som är intressanta och relevanta för industrin. Möten blir värdeskapande när deltagarna är beredda att dela med sig av sina erfarenheter. IndTech Lab prioriterar transformationsteknik som plattform för tillämpningsområden som stödjer industrins affärsmässiga och strategiska behov.