Digitala Stambanan IndTech

Digitala Stambanan IndTech i Industriportalen.se

Industrins digitalisering handlar inte bara om ny effektiv teknologi utan även om nya värdenätverk som kan låsa upp nya värden genom att öka transparens och erbjuda affärsmodeller som omsätter skapade värden till kommersiell framgång med ökade intäkter och besparingar. Flera av Digitala Stambanans industricase studerar existerande leverantörskedjor men ett industricase, Industriportalen, studerar skapandet av ett helt nytt värdenätverk med stark industrikoppling.

Industriportalen har etablerats i ett informellt nätverk av industriaktörer som på olika sätt hanterar kompetens hos uppdragstagare på Sveriges stora industrianläggningar. Under Q2 2023 lanserades en informationsplattform, just kallad Industriportalen, av den välkända tjänsteutvecklaren SSG, Standard Solutions Group, som kopplar samman uppdragsgivare, uppdragstagare, individer, utbildare och branschorgan. Inom Digitala Stambanan studeras denna lansering som typexempel på hur Industriportalens äffärsekosystem, ett exempel på ett avancerat värdenätverk, samlats och hur affärsmodeller mejslats fram. Affärsmodellen skall dels producera tjänster, med fokus på kompetenssäkring, men även vara en bas för kommande nya värden. Sådana nya värden verkar ställa krav på teknologier såsom semantisk webb för avancerade användarinterface (UI/UX), ontologier för utbildningar/kompetenser, generativ AI för språkmodeller, blockchain och cybersäkerhet för förtroendeskapande samt avancerad dataanalys med AI/ML. Forskningen ser i samarbete mellan SSG, RISE och Blue Institute.

Läs mer om Industriportalen.

Urban Nilsson

Kontaktperson
Urban Nilsson, Senior Advisor
[email protected]