INDUSTRIFALL
2018-2021

Här kan du hitta exempel på kunskap, erfarenhet och insikter från projektet.

Icon
Boliden-RMPP
Icon
Data-Twin
Icon
Digitwin
Icon
Insight Industry Platform
Icon
Leverantörskedja Fordonskomponentgruppen (FKG)
Icon
Leverantörskedja FordonsKomponentsgruppen (FKG)
Icon
Leverantörskedja Tunga fordon
Icon
Machine Learning – Horisontal Deployment