Digitala Stambanan IndTech

Systemintegration och datadriven affärsutveckling

Inom systemintegration och datadriven affärsutveckling arbetar vi med att identifiera förbättringspotentialer i värdekedjor och bereda underlag för att förbättra förmågor,  utveckla värdeerbjudanden för digitala tjänster och produkter samt utveckling av organisatorisk digital affärsförmåga. Här ingår att bidra till att lösa upp affärsmässiga digitala knutar mellan ingående företag och organisationer tex kopplat till säkerhet och integritet. Arbetet handlar till stor del om informationsmodellering och system av system design/integration, ett arbete som ligger till grund för de affärsmässiga frågeställningarna.

Målet är att skapa ett mönsterbibliotek av industriella förmågor och affärsmodeller som kan delas mellan företag i olika värdekedjor. Ett exempel på en förmåga är produktionsplanering, där flera resurser aktiveras för att optimera resultatet, och där både kund och leverantörsdata kan spela en avgörande roll för hur bra förmågan presterar.

Jakob Axelsson

Kontaktperson
Jakob Axelsson, professor
[email protected]