Digitala Stambanan IndTech

Värdekedja Koppar

I detta industricase kommer det byggas vidare på de krav på digitala tvillingar som studerades i Digitala Stambanan under 2018-2020.

De delar av den digitala tvillingen för elektronikproduktion som studeras i projektet fokuserar på tre typer av data-användning:

Energiförbrukning för att kunna deklarera klimatavtryck i digitalt produktpass, s.k. DPP.  Dett kan behöva ske med upplösning ned till enskilt elektronikkort, en del av en produkttvilling. Kravet på produktpasset är under framtagande i olika branschorgan och av kunder/OEM-produktägare Alternativ tas fram och jämförs med avseende på kostnad och påverkan på IT/OT.

Värdeflödesanalys i realtid genom kombination av data från ERP och maskinernas styrsystem till en produktionstvilling. Högt användarfokus och flexibilitet för konfigurerbara informationstavlor – digitala dashboards.

Datakonditionering för inköpta komponenter för att kunna koppla en komponent till en produkt, till t.ex. digitalt produktpass, både som masterdata och livscykeldata. Existerande process är pappersbaserad/pdf och inmatning manuell så två alternativ för digitalisering jämförs principiellt och testas.

Urban Nilsson

Kontaktperson:
Urban Nilsson
Senior Advisor
[email protected]