Digitala Stambanan IndTech

Värdekedja Koppar

I detta industricase kommer det byggas vidare på de krav på digitala tvillingar som studerades i Digitala Stambanan under 2018-2020.

”Best Practice” ska uppnås genom att Digitala Tvillingar realiseras, konceptuellt, med verksamhetens system och utrustningar.
En av dessa realiseringar fokuserar på värdekedjan för Elektronikprodukter.
En annan realisering fokuserar på industrivertikalen Kretskortsproduktion.