Digitala Stambanan IndTech

Värdekedja Stål

Outokumpu Nyby arbetar tillsammans med forskare och utvecklare för att  optimera produktionsprocessen för att minska slitage, energiåtgång och antal omplaneringar av produktionen.

”Att delta i Digitala Stambanan IndTech ger oss en möjlighet att få hjälp att optimera våra processer och att stärka det digitala utbudet genom stålets värdekedja” berättar Benny Olsson, Manufacturing excellence & Reliablity Manager på Outokumpu Nyby. ”Det ger oss också en möjlighet att lyfta blicken och se fler möjligheter med digitalisering och hur man arbetar med detta i andra branscher och andra bolag.”

Målet är att skapa nya arbetssätt för en produktionsplanering i världsklass!

Kontaktperson:
Niklas Olsson
[email protected]