Arbetspaket 4 – Stena Industry Innovation Lab (SII-Lab) – testbädd och demonstratorer

Arbetspaket 4 kommer att arbeta med fyra fokusområden riktade mot att skapa digitala värdekedjor:

 1. Digitala värdekedjor uppkopplade till flera Industrial IoT-plattformar
 2. AI för kvalitetssäkring och spårning av produkter och material
 3. Digitaliseringsnivå
 4. Data as a Service

Testbädden (SII-Lab) driver inom dessa fyra områden aktiviteter för att höjadigitaliseringsnivån i de tre värdekedjorna. I testbädden demonstreras lösningar (Proofs of Concepts) för ökad förståelse och diskussion inom värdekedjor för att koppla upp till digitala plattformar. Workshops genomförs i projektets värdekedjor med fokus på mer specifika frågeställningar, t.ex. delning av data, kodning av information och kunskap, standardisering av informationsformat etc.

Prof. Johan Stahre
Prof. Johan Stahre

Arbetspaketsledare

Digitala Stambanan Produktion

Workshops genomförs också mellan projektets värdekedjor med fokus på frågeställningar som hur 5G kan användas i de tre värdekedjorna, vilken digitaliseringsnivå företag inom en värdekedja behöver uppnå, hur AI kan användas för spårning och kvalitetssäkring inom värdekedjan. Arbetspaketet samlar även  in resultat och erfarenheter från de olika arbetspaketen och  skapar en syntes och kunskap om digitalisering av industriella värdekedjor. Aktiviteter genomförs också för att marknadsföra och kommunicera om testbädden för att öka kunskapsnivå och beställarkompetens inom digitalisering, integrering och kommunikation.

Aktörer i arbetspaketet

 • Aixia: insamling och behandling av data (som bilder och video) med hjälp av ett eget utvecklat smart verktyg för datahantering, SnapXS

 • PTC: teknikleverantör av produkter som digitalisera produktdata, PLM system och IoT plattform, Microsoft: teknikleverantör av IT och i projektet är det intressant att använda molnlösningen Azure

 • KPMG: kunskap kring datahantering och 5G

 • Empir Industry: teknikleverantör som stödjer tillverkningsindustrier med att koppla ihop existerande information med hjälp av smarta system för att skapa interoperabilitet

 • Rockwell Automation: teknikbolag med fokus på industriell automation och informationsteknik

 • ChainTraced: teknikbolag med en digital plattformslösning för digitaliserade produktcertifikat

 • HMS Networks: hårdvaruleverantör för att koppla upp produktionsutrustning

 • Chalmers: akademisk part och arbetspaketsledare