Arbetspaket 5 – Samverkan och nyttogörande

Arbetspaket 5 bidrar till att öka digitaliseringsnivån i industriella värdekedjor i syfte att öka användningen av digitala plattformar. Detta åstadkoms genom  samarbetet och utbytet av kunskap mellan arbetspaketen i Digitala Stambanan Produktion och även med systerprojektet IndTech Digitala Stambanan (DSI). Kunskaper och erfarenheter från projektet paketeras för spridning utanför projektet med syftet att öka effekterna i industrin som helhet.

Kommunikationsplan för projektet tas fram och kopplas med kommunikationsplanen för Digitala Stambanan IndTech. Projektgemensamma nätverksträffar främjar utbyte av kunskap och erfarenhet, vilket bidrar till ökat samarbete mellan projektparter, arbetspaket och  projekten. Kunskapen kommuniceras på ett lättbegripligt sätt. Spridning utanför projektets gränser sker via seminarier och kommunikationsmaterial som publiceras på www.digitalastambanan.se för att bygga varumärket och öka intresset för digitalisering av värdekedjor. Nya avsnitt med inriktning på digitala värdekedjor utvecklas för att komplettera utbudet i Teknikworkshops och Ingenjör4.0. Reseguiden konceptualiseras och genomförs hos utvalda industriparter i projektet.

Martin Friis
Martin Friis

Arbetspaketsledare

Digitala Stambanan Produktion

Aktörer i arbetspaketet

  • Teknikföretagen: Arbetspaketsledning och exekvering

  • Högskolan i Halmstad: Ingenjör4.0 koordinator

  • Combient: Tillgång till nätverk inom industrin, datainsamling, analys och resultatspridning till Combients medlemsföretag samt plattform (Collegial) för Ingenjör4.0

  • Chalmers: Utveckling och exekvering

  • EIT Manufacturing CLC North: Nätverk och spridning