Sedan 2016 har Digitala Stambanan varit en banbrytare för att främja kommunikation och samarbete inom och mellan industrier. En stambana, som symbol för effektiv kommunikation, har fått en digital makeover genom projektet Digitala Stambanan IndTech (DS IndTech) som nu 2024 avslutar senaste etappen. Med åtta industricase och stort stöd från Vinnova och industrideltagarna har detta projekt blivit en nyckelspelare för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft inom industriella värdekedjor.

Projektet Digitala Stambanan inleddes ursprungligen för åtta år sedan och tog form genom samarbetet mellan de strategiska innovationsprogrammen PiiA och P2030. Efter framgången med den första etappen insåg man behovet av två separata projekt för att hantera olika inriktningar. Det resulterade i DS Produktion och DS IndTech, den sistnämnda blev en fortsättning som nu omfattar åtta industricase, vilket är en imponerande ökning från de ursprungliga fyra. Denna utveckling har möjliggjorts genom ökat kunskapsutbyte och erfarenheter, samtidigt som samarbetet med andra projekt som t.ex. Trace4Value har berikat dess strategiska perspektiv. 

En föregångare för digitalisering inom industrisektorn
DS IndTech har ett övergripande syfte – att stärka konkurrenskraften inom svensk råvaru- och processindustri. Genom att bygga vidare på resultaten från Digitala Stambanan strävar projektet efter att öka värdet av råvaror och produkter i de industriella värdekedjorna. Med en total budget på nästan 45 miljoner svenska kronor och betydande stöd från Vinnova, förväntas projektet bli en föregångare för digitalisering av värdedkedjor inom industrisektorn.

Affärsmodeller, effektivitet och samarbete
Projektet riktar in sig på att omsätta digitalisering till konkreta affärsmöjligheter. Genom att utmana svensk industri att utforska datadrivna affärsmodeller, agera testbädd för effektivt nyttjande av data i samarbete, och utforska möjligheter till effektivisering, strävar DS IndTech efter att skapa en plattform för innovation inom industrisektorn. Genom utvecklingen av IndTech Lab strävar projektet också efter att skapa och dela kunskap för ökad konkurrenskraft.

En katalysator för förändring och innovation
DS IndTech är inte bara ett projekt – det är en resa mot framtidens industriella landskap. Genom att stärka samarbetet inom processindustrins ekosystem och dra nytta av digitaliseringens kraft, positionerar sig projektet som en katalysator för förändring och innovation. Den digitala stambanan fortsätter att vara en symbol för framsteg och effektiv kommunikation, och DS IndTech är på väg att forma en framtid där svensk industri blomstrar i det digitala landskapet.