Sverige deltar i det internationella utvecklingsprojektet DS IC5, som fokuserar på att skapa en ”Top Level Ontology” för att revolutionera digital avbildning av industriella processer. Genom att skapa en komplett och standardiserad modell för att hantera komplexa relationer inom industrin öppnas nya dörrar för effektivitet och innovation.

Inom processindustrin har det traditionellt fokuserats på detaljer kring enskilda objekt, såsom pumpar och rör. DS IC5-projektet har dock insett att framtidens behov kräver en mer omfattande och abstrakt digital avbildning, en så kallad ”Top Ontology”. Denna modell hanterar inte bara individuella objekt utan även deras komplexa relationer, vilket kräver en övergång till att integrera kunskap inom Computer science och Ai.

Hur ”Top Ontology kan användas
”Top Ontology” används på olika sätt runt om i landet. Vid Pump Lab i Luleå, används en enkel modell av en pump skapad med verktyget ”Protegé” för att lära användarna och industrin om arbetsmetodiken. Ett annat exempel på att använda modellen är hur det använts genom att analysera kemiska substanser från inköp till slutprodukt, samt integrera AI – även kallat ”Reasoning” för att förstå och optimera processen. Ett tredje exempel på användning är vid Siemens Energy i Finspång, som översätter en äldre anläggningsmodell till den moderna ”Top Ontology” för att framtidsanpassa och dra nytta av de senaste teknologiska framstegen.

Standardiseringsprojektet Industrial Data Ontology
DS IC5-projektet deltar brett över projektgränser och är även med i det omfattande ISO-projektet ”Industrial Data Ontology, (ISO 23726-3) som initierades av norska POSC Caesar. Projektet har som mål att skapa en ”Top Ontology” standard för digital representation av industriell data och möjliggöra samverkan mellan olika system och processer. Arbetet inom ISO-projektet är framtidsinriktat och bygger på World Wide Web och OWL2-standards. Det involverar ett brett spektrum av nationer och har starka kopplingar till EU-projektet ”Onto Commons” samt samarbeten med organisationer som Knowledge Graph Association och Digital Data Chain Consortium.

Digital representation av industriell data
Sammanfattningsvis spelar DS IC5-projektet en avgörande roll i att främja utvecklingen av en ”Top Level Ontology” och skapa standarder för digital representation av industriell data. Genom att hantera komplexa relationer och integrera kunskap inom Computer Science banar projektet vägen för en mer effektiv och framtidssäkrad industriell verklighet.