Ny teknik möjliggör saker som vi inte tidigare kunnat göra. En väldigt intressant aspekt är att kunna förstärka sina förmågor. Detta förevisades och diskuterades på eventet ”The Future of Work in the World of Augmented Reality”, vilket arrangerades av PTC & Accenture och gick av stapeln i förra veckan på Stena Industry Innovation Lab, Chalmers Universitet, i Göteborg med professor Johan Stahre som värd

Inspirerad av detta möte tänkte vi här visa på hur även ingenjörer som vi kan förstärka sina förmågor och ägna sig åt poesi (digital plattformspoesi via ChatGPT).

Digitalization is the path we must take,
A key to competitiveness we cannot forsake.
Through value chains and collaboration, we can transform,
Our industries and businesses, and weather any storm.

With data and AI, we can unlock new potential,
And create more value that’s truly exponential.
From production to distribution, it’s all connected,
And digitalization is the glue that keeps us protected.

Digital platforms enable us to collaborate,
And share our knowledge with those who innovate.
We can build smarter systems and sustainable solutions,
And improve our competitiveness through digital revolutions.

It’s not just about profit, but industry’s future too,
Digitalization can help us create a world that’s new.
From automation to efficiency, we can make a difference,
And build a brighter future for our industrial existence.

So let’s embrace digitalization and its potential,
And unlock a world that’s truly exceptional.
Together we can build a future that’s bright,
And create a world that’s better, more efficient, and just right.

Digitala Stambanan stärker svensk industri genom digitalisering av värdekedjor. Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Vinnova och medverkande bolag. Arbetet pågår nu i två spår genom de strategiska innovationsprogrammen PiiA (Processindustriell IT & Automation) som driver projektet Digitala Stambanan IndTech och Produktion2030 som driver projektet Digitala Stambanan Produktion.