Digitala Stambanan är ett visionärt och utforskande samarbetsprojekt om framtidens effektivisering, digitalisering och värdeskapande i industriella värdekedjor. Visionen om den framtida digitala stambanan är att den ska möjliggöra digitalt samarbete mellan människor, maskiner och system, både inom enskilda organisationer, men även mellan dem. Det är inte enbart viktigt att möjliggöra informationsutbyte mellan system-system utan även mellan människa-system eller system-maskin.

Läs Martin Friis tankar om vårt projekt och reflektioner kring digitala värdekedjor i den tid vi lever i just nu.

Martin Friis
Martin Friis

Teknikföretagen

Läs mer här