Sveriges värmesystem står inför en digital revolution där konstgjord intelligens (AI) spelar huvudrollen. I ett av den Digitala Stambanans industricase fokuserar vi just på att applicera AI för energioptimering.Fjärrvärmesystem (DHS) har länge varit ryggraden i svensk energiförsörjning, men nu öppnar avancerade AI-algoritmer dörren till en ny era av energieffektivitet och hållbarhet. I Västerås har projektet Opera, med sina innovativa metoder, banat väg för framtiden genom att applicera AI för att optimera produktionen, distributionen och kontrollen av värmen.

Distriktvärme har varit hjärtat av Sveriges energiförsörjning i årtionden, och nu står vi vid tröskeln till en ny era. I Västerås, där årlig värmeproduktion når imponerande 1800 GWh, har vi identifierat möjligheter att revolutionera vårt distriktvärmesystem genom att implementera konstgjord intelligens. Denna teknologi kan inte bara minska energiförluster utan också optimera produktion, distribution och användning av värme i byggnader.

Optimering av produktion
Genom att tillämpa AI på produktionsanläggningen i Västerås har automation och beslutsstödet i driften förbättrats. AI har även ökat noggrannheten i att förutsäga energibehovet vid olika punkter i det distriktvärmenätverket och därmed optimerat produktionsprocessen. AIs centrala roll är att minska energiförlusten i distributionsnätet med hjälp av avancerade prognosalgoritmer. Det är dessa algoritmer som kan förutsäga rätt leveranstemperatur i olika regioner beroende på utomhustemperatur och tid på dygnet.

Implementering av AI
Att införa AI på stor skala inom industrin är en utmaning, men det finns en tydlig väg framåt. Genom att definiera omfattningen av projektet, samla in nödvändig data och välja lämpliga maskininlärningsmodeller kan vi skapa en effektiv lösning. Det kräver dock flera repetitioner och nya resurser samt nya roller inom branschen för att upprätthålla den nya lösningen.

Framtiden är här
Dagens distriktsvärmeundercentraler arbetar under suboptimala energistrategier, men detta kan förändras genom att implementera intelligenta prediktiva algoritmer. Genom att använda maskininlärningsmodeller kan vi optimera både kraftverkens och undercentralernas drift utan att kompromissa med användarnas termiska komfort. Vägen mot en mer intelligent framtid för distriktvärme i Sverige är banad. Framtiden innebär en implementering av avancerad AI-teknik i produktionsanläggningar, distributionsnät och lokala energikontroller så att vi kan effektivisera vår energianvändning och minska förluster av värme. På så sätt skapar vi en mer hållbar och effektiv energiframtid.