I en värld där precision och effektivitet är nyckeln till framgång, tar stålindustrin ett revolutionerande steg mot Zero-Defect Manufacturing (ZDM). Ett nyskapande projekt inom PiiA, ”Smart märkning för en spårbar process,” riktar sig mot att övervinna dagens utmaningar inom märkning, läsning och IT-stöd för att skapa en process med full spårbarhet genom hela produktionskedjan – från göt till slutlig produkt.

Projektet fokuserar på de specifika steg i stålindustrins process som utgör flaskhalsar för dagens metoder. Exempelvis står märkning och läsning vid extrema temperaturer, som 1200 °C, och spårning mellan olika produktionslinjer i centrum. Utmaningen ligger i att skapa en helhetslösning som möjliggör effektiv kommunikation mellan märkning, läsning och IT-system i miljöer där dagens tekniker inte räcker till.

Potential och kostnadsbesparing
Genom att möjliggöra spårning bakåt i processen öppnar projektet möjligheter för företagen att bättre definiera rotorsaker av t.ex. kvalitetsavvikelser och undvika kostsamma sammanblandningar av material. Detta är särskilt relevant vid hög temperatur och glödskalsbildning. Dessutom ger spårbarhet möjlighet till att optimera produktivitet och utbyte, samt hantera förändringar mot mindre kundordrar med ökad flexibilitet i samkörning av batcher.

Ökat kundvärde och digitalisering
Starka kundkrav på spårbarhet öppnar för ökad konkurrensfördel. Genom att koppla maskindata, processdata och produktdata skapas en djupare förståelse och ökat värde för kunden. Kundupplevelsen förbättras genom detaljerad information om produktens miljöavtryck och dess tillverkningsprocess. Projektet strävar efter att utveckla robust teknik för automatisk inläsning av kod, text eller bild som kan anpassas till olika tillämpningar. Nya tillämpningar, inklusive märkning i svåra miljöer som vid hög temperatur, kommer att utforskas. Leveranserna inkluderar utvecklade modeller för maskininläsning och bildanalys, optiska designmetoder, tester i verklig industriell miljö, tekniska konceptlösningar och förslag på standardiserade gränssnitt för IT-hantering.

Unika aspekter och samarbete med olika aktörer
Projektet utforskar kombinationen av maskininläsning och bildanalys, vilket utnyttjar de senaste årens framsteg inom AI och bildigenkänning. Fokus ligger på att erbjuda en hel systemlösning för märkning, läsning och avkodning. Optiska förhållanden i den industriella processen, kodningsmetoder och IT-arkitektur för spårbarhet, kommer att undersökas och optimeras. Projektet involverar tre stora stålproducenter och forskningsinstitutet Swerim. Deras samverkan och erfarenhetsutbyte kommer att generera ny kunskap och insikt.

Storsatsning inom PiiA
Denna banbrytande satsning inom PiiA vid Digitala Stambanan IndTech öppnar dörren till en framtid där spårbarhet i stålindustrin inte längre är en utmaning utan en etablerad och integrerad del av produktionsprocessen. Genom att kombinera teknologisk innovation, samarbete och djup förståelse för branschens behov stärker projektet stålindustrins ställning och banar vägen för en mer hållbar och effektiv tillverkningsprocess.