Välkommen till Digitala Stambanan IndTechs resultatseminarium

Nu när den andra etappen av Digitala Stambanan IndTech avslutas bjuder vi in till ett resultatseminarium där projektdeltagarna, från olika industrier, leverantörer och akademier, delar med sig av uppnådda resultat, erfarenheter och effekter samt framåtblickar. Du får bland annat höra Björn Skubic, Research Leader på Ericsson berätta om Nätet som plattform för nya tjänster och applikationer och Emma Westberg, Global Sustainability Specialist på ABB berätta om Produktpass – Industrins behov och frågeställningar.

Anmäl dig här

När: 11 september 2024, kl 13
Var: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm
Konferensen är kostnadsfri för alla deltagare. 

Du kommer att få lyssna till och möta industrirepresentanter och forskare från projektet Digitala stambanan IndTechs 28 parter:

RISE Research Institutes of Sweden, ABB, Alleima, Blue Institute, Boliden Mineral, Endress & Hauser, Erasteel Kloster,Ericsson, Eskilstuna Elektronikpartner, Eurostep,Frontway, Holmen Paper, Luleå Tekniska Universitet, Mälardalen University, Mälarenergi, Nouryon, Outokumpu Stainless, Ovako Sweden, Plan B, SCA, Siemens Energy, SQL systems, SSAB, SSG Standard Solutions Group, Stora Enso Fors, Swedish Industrial Interoperability Association, Swerim, Volvo Construction Equipment.

Digitala Stambanan IndTech är ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet PiiA. Projekt fokuserar på datadrivna cirkulära värdekedjor som rör sig över organisationsgränser. Digitala Stambanan IndTech kopplar fysiska flöden och tillgångar till digitala flöden och tillgångar som transformerar cirkulära värdesystem, framför allt genom effektivt utbyte och användning av digitalt strukturerad information. Projektet har åtta industricase och fyra arbetspaket där 23 industrier och fyra akademiska parter ingår.

Agendan

13:00 Digitala stambanan IndTech – Översikt och innehåll
13:15 Innehåll och resultat i några industricase och arbetspaket
 • Digitalisering med SME – Hur hantera dataintegration med kunder/leverantörer och maskinnära värdeflöde
 • Digitalisering i stålindustri med flera siter – Skapa förutsättningar för effektivt utbyta av data IRL
 • Integrerad AI för effektivare energiproduktion
 • Smart märkning för en spårbar metall-process.
 • Systemintegration och Affärsutveckling i värdekedjor
 • Bästa (Digital) Praxis är nyckeln till industriell utveckling
14:45 Kaffe och smörgås
15:15 Inspirationspresentationer från två deltagare
 • Ericsson om nätet som plattform för nya tjänster och applikationer
 • ABB om Produktpass – Industrins behov och frågeställningar
15:40 Innehåll och resultat i några industricase
 • Industriell Data Ontologi – AI ger mera kraft i nya framväxande teknologier
 • Digitalisering bortom värdekedjor – värdenätverk för data möjliggörs med affärsmodeller och generativ AI
 • Volvo CE och SSAB – skapa förutsättningar för införande av Digitala Produkt Pass (DPP)
 • Kommun och näringsliv i samarbete skapar; Ett grönare, smartare och vackrare Oxelösund
16:30 Vad som händer framåt
 • Agenda 2024 för Processindustriell Digitalisering
 • Fortsättning – Digitala Stambanan IndTech
17:00 Avslutning