Sveriges industri står inför en utmanande kompetensförsörjning där hela sektorer måste hantera krav på ökad produktion, högre resiliens och skarpa klimatmål. Det sker med digitalisering och automation men även med investeringar i anläggningars infrastruktur och maskiner. Utmaningens lösning är delvis egen personal och därför växer behovet av specialiserad kompetens och resurser som förstärker personalstyrkan i korta underhållsfönster. SSG Standard Solutions Groups projekt industriportalen som nu lanseras som Skillnation, där Digitala Stambanan IndTechs parter Blue Institute och RISE deltar, är ett banbrytande projekt som erbjuder en effektiv och innovativ lösning för att möta detta behov. 

Den digitala plattformen Skillnation strävar efter att inte bara samla alla relevanta kompetenser inom industrin på ett centraliserat sätt, utan också att erbjuda en sofistikerad infrastruktur för att hantera och verifiera dessa kompetenser på ett professionellt vis. Kompetenshantering är inte bara en arbetsmiljöfråga för personalstyrkan, utan också för företag i stort.

– Utmaningarna som den svenska industrin står inför, såsom prognosen om en kommande brist på 30 000 elektriker fram till 2030 och över 1 100 nya jobb inom stål- och gruvindustrin fram till 2026, betonar behovet av en genomtänkt och framtidssäkrad kompetenshantering, säger Urban Nilsson, senior rådgivare på Blue Institute.

Skillnation är inte enbart en informationscentral. Under lanseringen av denna plattform har dess samarbetspartners noga analyserat och implementerat kommersiella villkor för digitalisering, inklusive affärsmodeller och aktörskartläggningar.

Genom att ta tillvara på det genombrott som generativ AI representerar, utforskar projektet potentialen för ett avancerat användargränssnitt, vilket ytterligare förstärker plattformens användarvänlighet och funktionalitet. Med tanke på den ökande aktivitetsnivån inom industrisektorn, de omfattande investeringarna och etableringen av nya industrianläggningar, står kompetenssäkring i fokus för att möta industrins växande behov.

David Thelin, affärsutvecklare på Skillnation.

Skillnation representerar en möjlighet för organisationer att snabbt och effektivt hitta den kompetens de behöver, samtidigt som den erbjuder en strukturerad och professionell plattform för hantering av kompetenser. Genom att integrera teknologiska framsteg och industriexpertis strävar projektet mot att forma framtiden för svensk industri och dess kompetensbehov.

– Vi underlättar för entreprenörsföretag som genom Skillnation blir sökbara för industrin samtidigt som industrianläggningar på ett enklare sätt kommer att kunna hitta arbetskraft med rätt kompetenser. Redan innan vi lanserade tjänsten har vi sett ett stort intresse på marknaden och vi är övertygande om att Skillnation kommer vara en viktig pusselbit för industrins framtida kompetensförsörjning, säger David Thelin, affärsutvecklare Skillnation på SSG.

För de som strävar efter att vara i frontlinjen av framväxande trender inom industriell kompetenshantering är Skillnation ett steg mot en mer hållbar och framgångsrik framtid för svensk industri.