Det pratas mycket om digitala plattformar och ekosystem i olika sammanhang, inte minst inom projektet Digitala Stambanan. För att minska risken för missuppfattningar förklarar vi här begreppen såsom vi ser dem inom projektet.