Hör Mikael Rudin, Digital Strategy and Architectures ABB, förklara varför en Digital Stambana är viktig för industrins framtid.