Arbetspaket 2 – Värdekedja 2 Volvo och Sansera

I arbetspaket 2 studeras produktflödet av vevstake och motor. Vevstaken följs från smedjan Fraunthal i Tyskland till bearbetning hos Sansera och därefter till Volvo Group.

Motorn består av komponenterna motorblock (Powertrain) och växellåda som involverar ett flöde från Volvo Skövde och Volvo Köping till montering i Volvo Tuve. Flödet ska också följas internationellt till Volvo Gent och Hagerstown med komponenter från Volvo Tuve.

Värdekedjan delar idag digitala informationsflöden och vill utöka detta med hjälp av AI för att skapa autonoma kvalitetskontroller samt ökad spårbarhet av material och komponenter. Information om materialet, stålcertifikat, från stålleverantören följer med vevstaken vilket gör att Volvo har information om vilket stål som har använts för vevstaken. Informationsflöden, digitala trådar och interna värdekedjor ska undersökas närmare i värdekedjan.

Adriana Ito
Adriana Ito

Arbetspaketsledare

Digitala Stambanan Produktion

Aktörer i arbetspaketet

 • Sansera: Bearbetar komponenter till fordonsindustrin, bland annat vevstake till Volvo Powertrain

 • Volvo Powertrain: Monterar motorblock

 • Volvo Köping: Bearbetar och monterar växellådor

 • Volvo Trucks: OEM av lastbilar

 • Aixia: insamling och behandling av data (som bilder och video) med hjälp av ett egenutvecklat smart verktyg för datahantering, SnapXS

 • Empir Industry: teknikleverantör som stödjer tillverkningsindustrier med att koppla ihop existerande information med hjälp av smarta system för att skapa interoperabilitet

 • PTC: teknikleverantör av IoT plattform, PLM system, industriautomation etc.

 • KPMG: teknikbolag med fokus på digitalisering och 5G

 • Microsoft: teknikleverantör av molnlösningar för datalagring etc.

 • Rockwell Automation: teknikbolag med fokus på industriell automation och informationsteknik

 • HMS Networks: hårdvaruleverantör för att koppla upp produktionsutrustning

 • Chalmers: akademisk part och arbetspaketsledare

 • Teknikföretagen: Projektstöd och exekvering

 • Combient: bidrar till datainsamling, analys och resultatspridning till Combients medlemsföretag