Arbetspaket 3 – Värdekedja 3 Sandvik Coromat

Arbetspaket 3 studerar en värdekedja bestående av två nivåer men med flera kunder till en leverantör, Sandvik Coromant. Det som är intressant att undersöka i den här kedjan är digitaliseringsnivån hos SMF kunder till Sandvik Coromant.

Sandvik Coromant vill skapa möjlighet att leverera digitala tjänster som komplement till sin  produkt skärverktyg. Därför fokuseras undersökningarna på behov och kravställning av data kopplade till produkten hos SMFerna. Det ska skapa digitala tjänster och samarbeten mellan leverantör och kund.

Detta arbetspaket kommer också att undersöka möjligheterna i digitala tjänster som kan hjälpa Sandvik Coromant som leverantör till SMF-företag för att kunna realisera de nya affärsmöjligheter som kommer med digitala tjänster.

Clarissa González
Clarissa González

Arbetspaketsledare

Digitala Stambanan Produktion

Aktörer i arbetspaketet

  • Sandvik Coromant: leverantör av skärverktyg och digitala tjänster kopplade till produkten

  • Somas Instrument AB: Utvecklar, producerar och marknadsför regler- och avstängningsventiler tillverkade i rostfritt, syrafast stål till hela världen.

  • SMF 2–4: tillverkningsbolag som är kund av skärverktyg men inte tillämpar de digitala tjänsterna ännu

  • Microsoft: teknikleverantör av molnlösningar för datalagring etc.

  • Chalmers: akademisk part och arbetspaketsledare

  • Teknikföretagen: Projektstöd och exekvering

  • Combient: Bidrar till datainsamling, analys och resultatspridning till Combients medlemsföretag