Projektet Digitala Stambanan Produktion engagerar flera duktiga doktorander från avdelningen för Produktionssystem på Chalmers. Detta team tillhör institutionen för Industriell och Materialvetenskap. Vi kan nu glädjande berätta att en av dem, Clarissa Alejandra González Chávez, denna vecka framgångsrikt har försvarat sin doktorsavhandling med titeln: ”Sustainability-as-a-Service: Advancing digital servitization for industrial sustainability.”

🌿 Clarissas forskning är ett viktigt steg i att omdefiniera hur vi närmar oss industriell hållbarhet genom att leverera värde genom tjänster istället för fysiska produkter. Hennes avhandling, en omfattande studie baserad på sex olika studier inom olika industrier, tar upp integreringen av hållbarhet i kärnan av digitalt möjliggjorda tjänster. Hennes forskning visar hur digital tjänstefiering (servitization) kan dra nytta av ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsdrivkrafter.

💡 Viktiga punkter i sammanfattning:

  • Avhandlingen föreslår konceptet ”Sustainability-as-a-Service”, som främjar idén om hållbarhet som en primär värdekälla i affärsmodeller.
  • Clarissa identifierade och adresserade olika utmaningar i att anta digitala tjänstefieringsmodeller, inklusive ekonomiska, tekniska, organisatoriska och kontextuella hinder.
  • Forskningen resulterade i föreslag på ramverk för Sustainability-as-a-Service, som empiriskt utvärderas och erbjuder både teoretiska och praktiska insikter.
Clarissa González
Clarissa González

Arbetspaketsledare

Digitala Stambanan Produktion

👏 Detta arbete är inte bara akademiskt betydelsefullt; det har verkliga konsekvenser och hjälper industriella praktiker att förflytta sig mot mer hållbara metoder där värde inte enbart är knutet till materiella tillgångar.

Vi gratulerar Clarissa till hennes fantastiska prestation och tackar henne för att hon bidrar till en mer hållbar framtid inom industrin!

Läs mer om Clarissas avhandling: https://www.chalmers.se/en/current/calendar/Clarissa-Alejandra-González-Chávez-538429/

Digitala Stambanan stärker svensk industri genom digitalisering av värdekedjor. Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Vinnova och medverkande bolag. Arbetet pågår nu i två spår genom de strategiska innovationsprogrammen PiiA (Processindustriell IT & Automation) som driver projektet Digitala Stambanan IndTech och Produktion2030 som driver projektet Digitala Stambanan Produktion.