I torsdags genomfördes en uppskattad workshop baserat på Reseguidens innehåll för ett antal företag på ShiftLabs, MITC i Eskilstuna.

Digitala Stambanan genomförde i torsdags en uppskattad digitaliseringsworkshop på ShiftLabs, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) i Eskilstuna, ledd av Martin Friis och Magnus Mörstam. Under dagen fick workshopdeltagarna bekanta sig med Reseguiden, en metodik som utvecklats inom projektet Digitala Stambanan för att underlätta industrins digitala transformation.

Reseguiden erbjuder ett strukturerat sätt att stödja företag i deras digitala transformation genom fem steg: Förankra, Nuläge, Möjligheter & målbild, Utmaningar samt Prioritera och skapa handlingsplan. Teori varvat med praktik gjorde att deltagarna själva fick testa på att bedöma sin digitala mognad, fundera över möjligheter och reflektera över utmaningar för att till slut prioritera och bryta ned idéer till konkreta aktiviteter. Vi tackar MITC för värdskapet och planerar för liknande event till hösten för att sprida kunskaper och insikter från projektet Digitala Stambanan:

Digitala Stambanan stärker svensk industri genom digitalisering av värdekedjor. Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Vinnova och medverkande bolag. Arbetet pågår nu i två spår genom de strategiska innovationsprogrammen PiiA (Processindustriell IT & Automation) som driver projektet Digitala Stambanan IndTech och Produktion2030 som driver projektet Digitala Stambanan Produktion.