Kartläggning av digitaliseringsmognaden hos de tillverkande företagen i projektet är i full gång.

I projektet Digitala Stambanan Produktion är planen att alla ingående tillverkande företag i värdekedjorna ska kartläggas med hjälp av Industry 4.0 Maturity Index som är en metod utvecklad i Tyskland. Anpassningar har gjorts av metoden för att utveckla en metodik som är mer anpassad för svenska förhållanden. I projektets olika värdekedjor kommer de tillverkande företagen först att kartläggas individuellt innan respektive värdekedja samlas för att hitta möjligheter för bättre samarbete med hjälp av digitalisering.
Hittills under hösten har kartläggning utförts hos Volvo Powertrain i Skövde och Nitator i Oskarström. Innan sommaren gjordes kartläggningen av Volvo Trucks i Tuve, vilken också har presenterats nu under hösten.

Gemensamt för alla kartläggningar som hittills utförts är det härliga engagemang och öppenhet som berörda företag visat. Det lovar väldigt gott för det fortsatta arbetet!

Hanna, Anders, Malin, Magnus, Therese, Dan och Stefan vid besöket på Volvo Powertrain i Skövde.

Martin, Maria, Magnus och Ralf under besöket hos Nitator i Oskarström

Digitala Stambanan stärker svensk industri genom digitalisering av värdekedjor. Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Vinnova och medverkande bolag. Arbetet pågår nu i två spår genom de strategiska innovationsprogrammen PiiA (Processindustriell IT & Automation) som driver projektet Digitala Stambanan IndTech och Produktion2030 som driver projektet Digitala Stambanan Produktion.