Digitala Stambanan IndTech har som övergripande mål att arbeta med värdekedjor, från råmaterial till slutprodukt och användning. Genom starkare samarbeten mellan tillverkare, leverantörer och kunder kan man optimera utvecklingen och materialanvändningen; minska resursförluster, energiåtgång och kostnader. Arbetet pågår just nu kring tre värdekedjor; stål, koppar och energi.

I värdekedja Energi leder Kristian Sandström från forskningsinstitutet RISE arbetet.
”I detta industrifall står Mälarenergis fjärrvärmeproduktion i centrum. Här används råvara i form av återvunna bränslen som genom processen omvandlas till värme för att värma upp industribyggnader, publika fastigheter och en stor del av hushållen i Västerås med omnejd,” berättar Kristian. ”Jag har arbetat tillsammans med Mälarenergi i många år kring optimering av processen, underhåll och prediktion. Det vi gör i Digitala Stambanan är en förlängning av resultat från tidigare projekt. Vi har identifierat flera hinder för informationsutbyte och nyttjandet av data. Nu arbetar vi för att åtgärda flera av dessa och på det sättet minska både kostnader och klimatavtryck.”

Bildmontage med porträttbilder av två män

Kristian Sandström & Joacim Sundqvist

”Vi ser stor potential att med bättre data och information minska energiförlusterna i nätet, och att ytterligare optimera produktionen samt att tillsammans med våra kunder nå en effektivare energianvändning” berättar Joacim Sundqvist, energistrateg vid Mälarenergi. ”Vi är beroende av att alla delar i systemet fungerar, och att de synkar med varandra på bästa möjliga sätt. Detta gäller såväl trygga leveranser till oss, men självfallet även att vi har trygga leveranser och tjänster vidare till våra kunder. Leveranser såsom bränslen och annan materiel, men också underhåll och tillgångsförvaltning, samt data och infrastruktur. Att delta i Digitala Stambanan ger oss en möjlighet att dels djupdyka i dessa frågor själva, men också att lyfta blicken och se vad man gör i andra branscher med andra förutsättningar.”

Kristian berättar vidare:
”Det vi i slutändan vill uppnå är att sänka framledningstemperaturen i nätet. Alltså temperaturen på det vatten som skickas ut i fjärrvärmeledningen. Med bättre prediktioner och data kan Mälarenergi minska energiåtgången och ändå leverera rätt temperatur till kunden. Vi vill skapa en systemövergripande AI-lösning som tar hänsyn till den dominoeffekt som idag finns. Fjärrvärmenätet är stort och sträcker sig många mil bort, det ger en komplexitet när det kommer till vädrets påverkan.”
”Det finns en komplexitet och många säkerhetsaspekter att lösa för att på ett bra sätt kunna koppla samman de olika systemen från både IT (informationsteknologi) och OT (operativ teknologi) till en systemövergripande AI-lösning för automation. Vi har en plan för hur vi ska utföra detta som vi inom kort kommer att testa. Våra lärdomar och lösningar skulle kunna anpassas till andra processindustrier och kan ge stora fördelar när det kommer till energibesparingar och överbryggande arkitektur.”

“Huvuduppdraget i Digitala Stambanan IndTech är att utmana svensk industri att arbeta med datadrivna affärsmodeller” berättar Per Lundén, projektledare vid RISE. “Vi ser stor potential att arbeta mer datadrivet, det möjliggör ett effektivare nyttjande av resurser och leder alltså till mindre klimatavtryck för industrin.”

Digitala Stambanan stärker svensk industri genom digitalisering av värdekedjor. Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Vinnova och medverkande bolag. Arbetet pågår nu i två spår genom de strategiska innovationsprogrammen PiiA (Processindustriell IT & Automation) som driver p
rojektet Digitala Stambanan IndTech och Produktion2030 som driver projektet Digitala Stambanan Produktion.

Läs mer om Digitala Stambanan IndTech