Digitala Stambanan IndTech

Det övergripande syftet med Digitala Stambanan IndTech är att stärka konkurrenskraften hos svensk råvaru- och processindustri och dess ekosystem av teknikleverantörer för att öka värdet av råvaran och produkterna i de industriella värdekedjorna. Målet är att omsätta digitalisering till affärsmöjligheter.

När företag kommunicerar effektivt med varandra skapas stora värden. Det skedde fysiskt när järnvägarna byggdes på 1800-talet och det sker nu i form av digitalt utbyte av information. Då som nu handlar det om ett systemskifte med en omvälvande påverkan på industrin. För att effektivisera produktion och ställa om till en mer hållbar industri nyttjas IndTech, tekniken som gör industrin smart. Det handlar både om att ny teknik utvecklas efter industrins behov, men också om att teknik från andra användningsområden anpassas till och nyttjas i industrin.

Digitala Stambanan IndTech startade med tre definierade värdekedjor och har efterhand definierat ytterligare tre värdekedjor som realiserar värden genom nya systemkoncept och arkitekturer, men också uppmärksammat strukturella hinder i industriella affärsekosystem.

Projektet handlar om digitalisering i praktiken med verklighetens alla utmaningar. En viktig aktivitet är därför också återkopplingen till industrin om gjorda erfarenheter, Best Practice och inspiration för att effekterna skall få stor spridning. Projektet kommer stärka testbädden IndTech Lab; här finns en möjlighet att mötas, diskutera, analysera och testa för ett mer effektivt nyttjande av data i samarbete och transaktioner mellan olika aktörer.

Relaterade nyheter:

Samverkan möjliggör bättre kvalitet med mindre resursanvändning

Digitala Stambanan IndTech har som övergripande mål att arbeta med värdekedjor, från råmaterial till slutprodukt och användning. I värdekedja Energi står Mälarenergis fjärrvärmeproduktion i centrum.

Läs mer här! ->

Informationsdelning över bolagsgränser möjliggör cirkulära materialflöden

För att ta nästa steg behöver digitaliseringen sträcka sig även mot leverantörer och kunder menar Per Lundén som driver forskningsprojektet Digitala Stambanan IndTech.

Läs mer här! ->

Digitala Stambanan stärker svensk industri genom ökad digitalisering

Nästa steg i att bygga framtidens Digitala Stambanan är nu påbörjad; en stambana som stärker svensk industris konkurrenskraft. Pandemin har kraftigt accelererat den digitala transformationen av industrin över hela världen.

Läs mer här! ->

Partners i Digitala Stambanan IndTech