Digitala Stambanan IndTech

Det övergripande syftet med Digitala Stambanan IndTech är att stärka konkurrenskraften hos svensk råvaru- och processindustri och dess ekosystem av teknikleverantörer för att öka värdet av råvaran och produkterna i de industriella värdekedjorna. Målet är att omsätta digitalisering till affärsmöjligheter.
När företag kommunicerar effektivt med varandra skapas stora värden. Det skedde fysiskt när järnvägarna byggdes på 1800-talet och det sker nu i form av digitalt utbyte av information. Då som nu handlar det om ett systemskifte med en omvälvande påverkan på industrin. För att effektivisera produktion och ställa om till en mer hållbar industri nyttjas IndTech, tekniken som gör industrin smart. Det handlar både om att ny teknik utvecklas efter industrins behov, men också om att teknik från andra användningsområden anpassas till och nyttjas i industrin.

Digitala Stambanan IndTech startar med tre definierade värdekedjor och kommer efterhand definiera ytterligare två värdekedjor för att realisera värden genom att föreslå nya systemkoncept och arkitekturer, men också uppmärksamma strukturella hinder i industriella affärsekosystem.
Projektet handlar om digitalisering i praktiken med verklighetens alla utmaningar. En viktig aktivitet är därför också återkopplingen till industrin om gjorda erfarenheter, Best Practice och inspiration för att effekterna skall få stor spridning. Projektet kommer stärka testbädden IndTech Lab; här finns en möjlighet att mötas, diskutera, analysera och testa för ett mer effektivt nyttjande av data i samarbete och transaktioner mellan olika aktörer.

Per Lundén
Projektledare, PiiA/RISE
[email protected]

Partners i Digitala Stambanan IndTech: