Det pratas mycket om plattformar och ekosystem i olika sammanhang, inte minst inom projektet Digitala Stambanan. För att minska risken för missuppfattningar förklarar vi här begreppen såsom vi ser dem inom projektet. En längre och mer detaljerad förklaring hittar du här.