ARTICLES

Here you can find examples of knowledge, experience and insights from the project.

Vi vill ge industribolagen en verktygslåda anpassad efter deras behov

DigiTwin är ett av delprojekten i samverkansprojektet Digitala Stambanan.

Informationsportal för leverantörskedjor

En portal för informationsdelning mellan företag i en leverantörskedja kan leda till bättre transparens mellan leverantörer och kunder, men den kan också ge positiva effekter på produktivitet, flexibilitet och kvalitet.

Digitalisering för svensk tillverkningsindustri

En gapanalys mellan teknik- och tillverkningsföretags syn på digitalisering utförd av Chalmers.