ARTIKLAR

Här kan du hitta exempel på kunskap, erfarenhet och insikter från projektet.

Digitala plattformar är viktigt för svensk industri, men vad är det egentligen?

Här försöker vi nu förklara vad en digital plattform är och varför vi ser att det är en möjliggörare för svensk industris konkurrenskraft. I vår förra krönika berörde vi digitala värdekedjor.

Digitala värdekedjor, möjliggöraren för industrins framtida konkurrenskraft

I en serie av inlägg beskriver och belyser Martin Friis och Magnus Mörstam koncept och termer förknippade med industriell digitalisering. Först ut, digitala värdekedjor, varför detta är viktigt och vad som skiljer dessa mot mer traditionella värdekedjor.

Digitala Stambanan Produktion – Digital plattformspoesi

Ny teknik möjliggör saker som vi inte tidigare kunnat göra. En väldigt intressant aspekt är att kunna förstärka sina förmågor.

Ståltillverkningen görs smartare och mer effektiv

I det industrifokuserade forskningsprojektet Digitala Stambanan arbetar forskare och industri tillsammans för att hitta nya bättre lösningar för en effektivare och mer resurssnål industri.

Samverkan möjliggör bättre kvalitet med mindre resursanvändning

Digitala Stambanan IndTech har som övergripande mål att arbeta med värdekedjor, från råmaterial till slutprodukt och användning.

Informationsdelning över bolagsgränser möjliggör cirkulära materialflöden

Svensk processindustri har kommit långt i sin digitaliseringsresa. För att ta nästa steg behöver digitaliseringen sträcka sig även mot leverantörer och kunder menar Per Lundén som driver forskningsprojektet Digitala Stambanan IndTech.

Vi vill ge industribolagen en verktygslåda anpassad efter deras behov

DigiTwin är ett av delprojekten i samverkansprojektet Digitala Stambanan.

Informationsportal för leverantörskedjor

En portal för informationsdelning mellan företag i en leverantörskedja kan leda till bättre transparens mellan leverantörer och kunder, men den kan också ge positiva effekter på produktivitet, flexibilitet och kvalitet.

Digitalisering för svensk tillverkningsindustri

En gapanalys mellan teknik- och tillverkningsföretags syn på digitalisering utförd av Chalmers.