Digitala Stambanan Produktion

Digitala Stambanan Produktion, ett projekt inom Produktion2030 finansierat av Vinnovas område Hållbar industri. Projektet fokuserar på att öka industrins användning av digitala plattformar samt höjd digitaliseringsnivå i tillverkningsindustrin.

Projektet är organiserat i sex arbetspaket. Tre fokuserar på värdekedjor och involverar industriföretag, teknikföretag som akademi och nätverksorganisationer. Värdekedjornas nuläge kartläggs med fokus på gränssnitten mellan företagen för att i nästa steg undersöka hur de digitala teknikerna kan användas för ökad delning av data och samverkan i värdekedjan.  I arbetspaket 4 utvecklas demonstratorer för digitalisering av värdekedjor baserat på resultaten av nuläget från arbetspaket 1-3. Arbetspaket 5 verkar för överhörning mellan alla arbetspaketen och för att samla in, paketera och sprida såväl generiska och specifika resultat och kunskap om digitalisering av värdekedjor inom och utanför projektkonsortiet.

Kontakt:
Clarissa González
[email protected]
031-772 64 98

Arbetspaket

Värdekedja: Nitator

Värdekedja 1 Nitator

Logistikflödena och förmågan att möta kundernas snäva tidsramar och krav på spårbarhet av produkter och material är i fokus i för arbetspaket 1.

Värdekedja: AB Volvo och Sansera

I arbetspaket 2 studeras produktflödet av vevstake och motor.

Värdekedja: Sandvik Coromant

Arbetspaket 3 studerar en värdekedja bestående av två nivåer men med flera kunder till en leverantör, Sandvik Coromant.

Stena Industry Innovation Lab (SII-Lab)

Arbetspaket 4 är en testbädd som arbetar med fyra fokusområden riktade mot att skapa digitala värdekedjor.

Samverkan och nyttogörande

Arbetspaket 5 bidrar till att öka digitaliseringsnivån i industriella värdekedjor i syfte att öka användningen av digitala plattformar.

Projektledning och rapportering

Projektledning och koordinering av de fem övriga arbetspaketen.