Höstens projektmöte i projektet Digitala Stambanan ägde rum på Boliden Rönnskärs anläggning i Skelleftehamn. Ett 20-tal projektmedlemmar träffades för att uppdatera varandra om de olika arbetspaketens framskridande och för att ta del av olika temabaserade föredrag för inspiration.

Inspirationsföredragen handlade om ekosystem och olika perspektiv på digitala plattformar, samt hur plattformar möjliggör för nya affärsekosystem att växa fram, genom digitaliseringens möjligheter. Vidare presenterades metoder för kartläggning av industriell mognadsgrad, såsom Industry 4.0 Maturity Index samt Value Mapping. Utöver detta hann även Boliden visa upp sin verksamhet i Rönnskärsverken där det produceras metaller som det moderna samhället behöver, både från gruvor och av återvunnet material. Verket har t.ex. en kapacitet att återvinna 2 miljoner mobiltelefoner per dag. 

Digitala Stambanan rullar på för att förtydliga behovsbilden av digitala värdekedjor och digitala marknadsplatser inom industrin med hjälp av åtta olika arbetspaket. De olika arbetspaketen fokuserar på olika delar och har kommit olika långt i sitt arbete. Ett av huvudsyftena med projektträffen var identifiera beröringspunkter och synergieffekter mellan arbetspaketen för att så effektivt som möjligt tydliggöra svensk industris behov av digitala värdekedjor och digitala marknadsplatser för framtida konkurrenskraft. Nu fortsätter arbetet i våra arbetspaket och vi tar vi sikte på nästa projektmöte som kommer äga rum i mars-april 2020!