Svensk processindustri har kommit långt i sin digitaliseringsresa. För att ta nästa steg behöver digitaliseringen sträcka sig även mot leverantörer och kunder menar Per Lundén som driver forskningsprojektet Digitala Stambanan IndTech. Det är en förutsättning också för att följa materialet genom hela värdekedjan och att återanvända det på bästa sätt. I forskningsprojektet samarbetar flera företag kring digitalisering för att spåra material genom hela värdekedjan och effektivisera hantering och användning av materialet.

”Industribolagen har varit duktiga på att utveckla industriell teknologi för att effektivisera sina processer och resurser”, berättar Per Lundén som arbetar som projektledare vid RISE. ”Det vi nu ska göra i Digitala Stambanan IndTech är att se till att koppla ihop industribolagen med dess leverantörer och kunder i värdekedjan. Genom att dela information genom hela värdekedjan får samtliga bolag en bättre överblick och möjlighet att utveckla nya förmågor och värden.” ”För att möjliggöra informationsdelning behöver man dels bygga starka relationer mellan bolagen” fortsätter Per. ”Det handlar också om att nyttja systemen rätt, arbeta med säkerhet och att fokusera på att dela rätt information.”
”En tillverkare kommer ha klara fördelar av att på förhand få avancerad information om sin kommande leverans. Det kan innebära att de kan anpassa sin process för att på bästa sätt planera materialanvändningen och dessutom undvika onödiga stopp i produktionen. Även leverantörerna har mycket att vinna på informationsdelning. Deras kunder kommer bli mer nöjda med sin leverans och minimera svinn, antalet reklamationer, höja kvalitén på slutprodukten och även möjliggöra återvinning vilket ger leverantören en möjlighet till besparingar både på energi, materialkostnad och tidsåtgång.”

”Att digitalisera processerna och dela information genom värdekedjan är en förutsättning för att vi ska kunna gå mot cirkulära flöden” berättar Peter Eriksson vid Blue Institute som är ansvarig för att sammanställa projektets lärdomar kring affärsmodeller och systemomställning. ”Vi ser större krav på återanvändning och återvinning både från politiker och konsumenter och jag är övertygad om att detta kommer kravställas allt tydligare med tiden. Utmaningen i ett projekt av denna storlek är att behov och förväntningar kan skilja sig mycket från varandra. Det finns en oerhörd potential att samverka över bolagsgränserna och att bygga sin värdekedja så stark som möjligt. Den omtalade synergieffekten är stor och det blir allt tydligare att information ger ett stort mervärde för företagen. ”

”De företag som lär sig bygga en förmåga till digitalt värdeskapande i samverkan kommer ha en stor fördel gentemot sina konkurrenter” menar Peter Eriksson.

”Vi kommer arbeta mycket med kunskapsspridning och dialog dels för att på bästa sätt förstå värdekedjornas potential, men också för att diskutera hur företag kan arbeta med informationsdelning, och dess inverkan på framtidens affärsmodeller. Vi vill på så vis hjälpa industrin att hitta utmaningarna och dessutom hjälpa dem att lösa dessa på bästa sätt. Det kan handla om att det idag finns hinder för att utväxla information och en låg kunskap om vad informationsdelning kan innebära, både när det gäller utmaningar, risker och dess ekonomiska potential.”

Arbetet pågår sedan en tid tillbaka och projektet har finansiering till hösten 2023. Digitala Stambanan IndTech fokuserar nu på tre värdekedjor där man följer materialen stål, koppar och energi och kommer efter sommaren att utökas med ytterligare värdekedjor.

Digitala Stambanan stärker svensk industri genom digitalisering av värdekedjor. Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Vinnova och medverkande bolag. Arbetet pågår nu i två spår genom de strategiska innovationsprogrammen PiiA (Processindustriell IT & Automation) som driver projektet Digitala Stambanan IndTech och Produktion2030 som driver projektet Digitala Stambanan Produktion.

Mer om Digitala Stambanan IndTech