Att effektivt kunna hantera data och information blir allt viktigare för både stora och små företags konkurrenskraft. Digitalisering av informationsutbyte mellan företag i leverantörskedjor och leverantörsnätverk skapar en ENORM potential till effektivisering och värdeskapande genom utökat samarbete. Just detta adresseras och undersöks i projektet Digitala Stambanan, där företag och leverantörer testar möjligheterna till ökade dataflöden för effektivare samarbete med varandra.

Den kris som nu lamslår världen tvingar många företag att snabbt ställa om sina verksamheter genom digitalisering för att ha en chans att överleva. I industrin har det gjorts en digital omställning på kort tid inom vissa verksamhetsområden, såsom digitala möten istället för fysiska. Andra verksamhetsområden kan inte göra samma snabba omställning eftersom rätt förutsättningar saknas. Om industrin ska kunna ta vara på digitaliseringens enorma potential måste det finnas möjligheter att koppla upp maskiner, tillverkningsprocesser, produkter, material och logistik, för att sedan dela data mellan dessa och andra intressenter. Då krävs en digital infrastruktur för snabb, säker och mobil dataöverföring i realtid. Vikten av att omgående få 5G-licenser på plats lyfter Volvos vd Martin Lundstedt i en artikel på fPlus där han benämner 5G-utbyggnaden som ”2020-talets järnvägsprojekt”. Läs hela artikeln på www.fplus.se

I artikeln kräver också flera av Sveriges tyngsta företagsledare svar av regeringen hur landet ska återstartas efter Coronakrisen. Johan Stahre, ansvarig för Produktion2030:s analys- och internationaliseringsarbete reflekterar över vad som kommer att hända när allt startar upp igen. Troligen kommer många företag att se över sina internationella leverantörskedjor, för att bli mer robusta. Det innebär både hot och möjligheter för svenska företag, som kan ta marknadspositioner. Orkar företagen, trots utsatt läge, ta marknadspositioner i de nya värdekedjor som snabbt växer fram? Hur förbereder man sig i så fall för det, kan snabb digitalisering och nya digitala plattformar vara en möjlighet? Vilka nya kunskaper krävs då? Se Johans hela inlägg på www.produktion2030.se