DigiTwin, med syftet att bygga digitala motsvarigheter av fabriker och maskiner, är ett av arbetspaketen inom Digtala Stambanan. Urban Nilsson från Blue Institute är arbetspaketsledare och berättade under årets konferens Automation Summit med PiiA Inspiration om projektet och dess resultat.

[animate_icons_style1 height= ’{”d”:425}’ gutter= ”40” key= ”ok85bhA3lR”][animate_icon_style1 link_to_url= ”https://digitalastambanan.se/nyheter/vad-ar-plattformar-och-ekosystem/” bg_image= ”https://digitalastambanan.se/wp-content/uploads/2020/08/screencapture-test-1.jpg” bg_color= ”#000” hover_bg_color= ”#232323” bg_overlay= ”1” overlay_color= ”rgba(0,0,0,0.4)” hover_overlay_color= ”rgba(17,139,189,1)” icon= ”” size= ”30” title= ” Vad är Plattformar och Ekosystem?” title_font= ”h4” icon_color= ”rgba(255,255,255,1)” animate_direction= ”top” hide_in= ”” css_id= ”” css_classes= ”” animate= ”1” animation_type= ”none” animation_delay= ”0” animation_duration= ”300” padding= ’{”d”:””}’ margin= ’{”d”:””}’ border_style= ’{”d”:”solid”,”l”:”solid”,”t”:”solid”,”m”:”solid”}’ border= ’{”d”:””}’ border_color= ”” border_radius= ”” box_shadow= ”0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= ”2vv2KGp1Y”]

Läs mer om projektets beskrivning av Plattformar och Ekosystem som Mikael bidragit till.

[/animate_icon_style1][/animate_icons_style1]

Läs mer här