Hör Mikael Rudin, Digital Strategy and Architectures ABB, beskriva vad Digitala Stambanan är för något.