Inom projektet Digitala Stambanan pratar vi mycket om digitala plattformar och att det är viktigt för svensk industris framtida konkurrenskraft, men vad är egentligen en digital plattform? Här försöker vi nu förklara vad en digital plattform är och varför vi ser att det är en möjliggörare för svensk industris konkurrenskraft. I vår förra krönika berörde vi digitala värdekedjor. Den hittar ni här.swedish