Under torsdagen den 8 juni samlades projektparter i Digitala Stambanan Produktion för projektmöte på Stena Industry Innovation Lab (SIILab). Det blev en dag med full med intressanta presentationer, givande diskussioner och nätverkande.

Med förväntningar om bra diskussioner, nya insikter och status på projektets olika delar drog mötet igång kl 10:00. Efter en introduktion av Johan Stahre fick Maria Nordström från Skogforsk ordet för att berätt om DiVISI-projektet, som fokuserar på digitalisering av värdekedjor inom skogsindustrin. Maria gav en översikt över projektets mål och förväntade resultat, men delade även med sig av reflektioner och insikter som kändes igen bland övriga deltagare trots att de verkar i andra branscher.

Därefter fick deltagarna lyssna till industrins perspektiv på plattformar. Först ut presenterade Ralf Ragnarsson sitt företag, Nitator, och hur de använder och ser på digitala plattformar för att optimera sin verksamhet och förbättra sina kundrelationer. De vill gärna använda sitt ERP-system som bas och få dataflöden därigenom.

Fredrik Dahlstedt från Bufab diskuterade deras behov av att veta mer om leveranser och eventuella förseningar från deras leverantörer för att sedan kunna föra den informationen vidare till sina kunder. De ser också ökat behov av information kring CO2-avtryck och information för att hantera sina lager på bästa sätt. För att kunna göra detta behöver de lyfta sin egen tekniska kompetens för att kunna vara bra beställare av de tekniska lösningar som behövs. Fredrik nämnde även utmaningen som finns att våga dela data och vara transparent.

Birgitta Fries, SSAB delade insikter om hur de använder plattformar, men också deras intresse av att veta vilken data SSAB förfogar över som kan vara intressant och relevant för deras kunder. För att kunna göra det behövs bra interna system som gör att går att få en bra samlad bild och att data är i ett format som är lätt att dela och använda för längs värdekedjan.

Jimmie Cato, Sansera, berättade om resan från att indiska Sansera köpte upp fabriken i Trollhättan till att de nu vill bli den femte största arbetsgivaren i Trollhättan. För att kunna göra detta behövs tillväxt och effektiviseringar. Jimmie berättade om hur Sansera kom in projektet Digitala Stambanan Produktion och den utmaning som låg till grund för den demonstrator som utvecklats i projektet. En AI-lösning som gör att vevstakar som tillverkas blir spårbara. Jimmie belyste därefter ett bekymmer som han inte tyckt kommit upp i de andra presentationerna, nämligen vem som är villig att betala för de investeringar som görs. Kunderna är inte alltid villiga att göra det. I Sanseras fall har demonstratorn som togs fram utvecklats vidare till en implementerad lösning med liknande teknik fast inom ett helt annat område. Spännande!

Förmiddagen rundades av med en lunch som serverades som catering på SII-Lab. Under lunchen fick deltagarna möjlighet att nätverka och diskutera ämnen som togs upp under förmiddagens sessioner.

Maria Nordström
Maria Nordström

Projektledare

DiVISI

Ralf Ragnarsson
Ralf Ragnarsson

Projektpart

Nitator

Fredrik Dahlstedt
Fredrik Dahlstedt

Projektpart

Bufab

Birgitta Fries
Birgitta Fries

Projektpart

SSAB

Jimmie Cato
Jimmie Cato

Projektpart

Sansera

Efter lunchen var det dags för en workshop där deltagarna delades in i mindre grupper för att diskutera utmaningar med digitala plattformar inom industrin. Grupperna fick fokusera på olika frågeställningar kring digitala plattformar inom områden som interoperabilitet, tillit och IT-säkerhet. Diskussionerna var engagerade och givande, och deltagarna delade sina insikter, erfarenheter och idéer för att hantera dessa utmaningar.

Innan dagen avslutades fick deltagarna möjlighet prata ihop sig i respektive värdekedja när de väl nu sågs fysiskt.

Tack för idag och på återseende till hösten!

Digitala Stambanan stärker svensk industri genom digitalisering av värdekedjor. Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Vinnova och medverkande bolag. Arbetet pågår nu i två spår genom de strategiska innovationsprogrammen PiiA (Processindustriell IT & Automation) som driver projektet Digitala Stambanan IndTech och Produktion2030 som driver projektet Digitala Stambanan Produktion.